Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zbieg egzekucji

Nastąpił zbieg egzekucji ze strony ZUS i komornika sądowego. Sąd przekazał egzekucję komornikowi sądowemu. Ponieważ ZUS wystawił tytuły wykonawcze oddzielnie na składki emerytalną, społeczną i zdrowotną, to komornik wszczął egzekucję również oddzielnie do każdego z tych tytułów wykonawczych. Problem w tym, że również w każdym z tych przypadków naliczył koszty egzekucji w wysokości 197,72 zł. Jest to jakiś absurd. Czy jest to zgodne z prawem?

Zgonie z art. 43 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (dalej uoksie.) za prowadznie egzekucji i inne czynności wymienione w ustawie komornik pobiera opłaty egzekucyjne. Po złożeniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji komornik podejmuje czynności egzekucyjne, chyba że wnioskowi nie można nadać biegu z powodu przeszkód prawnych (art. 45 ust. 1 uoksie). Zatem jedna egzekucja prowadzona przez komornika wiąże się ze złożeniem przez wierzyciela wniosku o egzekucję wraz z zalączonym tytułem wykonawczym, od wsczętej egzekucji należy pobrać opłatę stosunkową. Jeżeli ZUS wystawia na każdą zaległość osobno tytuł wykonawczy, oraz osobno kieruje ten tytuł wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, komornik dla każdego tego wniosku wszczyna kolejną egzekucję i pobiera osobno opłatę stosunkową (można powiedzieć że wówczas ma do tego prawo). Jeżeli jednak ZUS wystawia kolejne tytuły wykonawcze ale nie składa kolejnych wniosków o wszczęcie egzekucji a jedynie dołącza je do już prowadzonej egzekucji, opłata stosunkowa związana ze wszczęciem egzekucji nie przysługuje komornikowi, może on jedynie pobierac owe 15% od egzekwowanego roszczenia.

Nadienić należy, że zgodnie z art. 47 ust. 1 uoksie – w sprawach o egzekucje świadczeń powtarzających się wartość egzekwowanego roszczenia, stanowiąca podstawę ustalenia opłaty stosunkowej w dniu wszczęcia egzekucji, stanowi suma świadczeń za jeden rok oraz suma świadczeń zaległych. Ust. 2 – Jeżeli przedmiotem egzekucji są świadczenia za okres krótszy niż rok, wartość wyegzekwowanego roszczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi suma świadczeń za cały czas ich trwania.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
Serwis Prawa
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2006-06-03
Autor/źródło: Zespół serwisu inBank.pl
Kategoria: Porady, Porady / wnidykacja, Porady / egzekucja
Słowa kluczowe: badania prenatalne
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja inBank.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach inBank.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2008 - 2017 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.