Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Praca na podstawie mianowania

Kategoria: Porady, Porady / inne

Jestem od 1996 roku nauczycielem mianowanym. Jednak w szkole mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Czy jest jakiś przepis prawa mówiący o zmianie umowy o pracę na stosunek na podstawie mianowania?

Nadanie statusu nauczyciela mianowanego nie oznacza automatycznie, że szkoła ma obowiązek zatrudnić nauczyciela na podstawie mianowania. Zgodnie z art. 10 Karty Nauczyciela stosunek pracy z nauczycielem mianowanym nawiązuje się na podstawie mianowania na czas nieokreślony - jeżeli istnieją warunki do zatrudnienia w pełnym wymiarze, a jeśli brak ku temu warunków (etatów), w niepełnym wymiarze ale na podstawie umowy o pracę. Z kolei art. 13 mówi, że stosunek pracy na podstawie mianowania nawiązuje się z dniem określonym w akcie mianowania. Tyle mówią przepisy Karty. Określenie nauczyciel mianowany oznacza w Karcie Nauczyciela (od kilku lat) dwie różne rzeczy: raz stopień kwalifikacji zawodowych i dwa: rodzaj stosunku pracy. Nauczyciel posiadający stopień nauczyciela mianowanego może być zatrudniony zarówno na podstawie mianowania, jak i umowy o pracę. W przypadku uzyskania przez nauczyciela kontraktowego stopnia nauczyciela mianowanego jego stosunek pracy przekształca się w stosunek pracy z mianowania, jeżeli zostaną spełnione przesłanki z art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela. W takim przypadku przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy potwierdza na piśmie dyrektor szkoły. W razie niewystąpienia warunków do mianowania - nauczyciel pozostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Zgodnie z art. 14 Karty Nauczyciela akt mianowania i umowa o pracę powinna w szczególności określić stanowisko i miejsce pracy, termin rozpoczęcia pracy, wynagrodzenie lub zasady jego ustalania. Poza wskazaniem stron umowy (dla nauczyciela, niezależnie od sposobu nawiązania z nim stosunku pracy, pracodawcą jest szkoła) akt mianowania oraz umowa o pracę powinna określać stanowisko pracy nauczyciela. Znaczy to, że nie wystarczy oznaczenie tego stanowiska jako nauczyciel, lecz należy je doprecyzować np. rodzajem wykonywanej pracy.

Aby zatem nastąpila zamiana muszą zaistniec okoliczności określone w art. 10 karty, w tym warunki do zatrudnienia w pełnym wymiarze.

Porady prawne

Internetowa Kancelaria Prawna

Serwis Prawa
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2006-07-10
Autor/źródło: Zespół serwisu inBank.pl
Kategoria: Porady, Porady / inne
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja inBank.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach inBank.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2008 - 2017 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.