Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Do kiedy się płaci alimenty na dziecko i czy można je obniżyć

Kategoria: Porady, Porady / inne

Do kiedy ojciec jest zobowiązany płacić alimenty. Wyczytałem w kodeksie rodzinnym, że do usamodzielnienia się dziecka. Jak to rozumieć? Wieczny student też nie jest samodzielny. Czy jest jakaś granica wieku? Mam na utrzymaniu niepracującą żonę i jeszcze dwójkę dzieci, dom i wszystkie z tym związane koszty utrzymania. Ale jak to w życiu bywa od 18 lat mam nieślubne dziecko z którym nie utrzymuję jakiegokolwiek kontaktu (niestety mój wybór ze względu na rodzinę). Moje 2 pytanie. Czy zarabiając 2500 zł netto, a powódka (czyli matka nieślubnego dziecka) ca 1200 zł netto, mam szansę wybronić się z pozwu o 500zł miesięcznie?

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci powstaje z chwilą urodzenia się dziecka i wygasa, gdy dziecko się usamodzielni. Uzyskanie pełnoletniości nie kończy tego obowiązku, gdy dziecko się uczy, bądź nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie (np. z powodu bezrobocia obowiązek alimentacyjny trwa nadal). Obowiązek ten nigdy nie wygaśnie, jeżeli dziecko np. z powodu kalectwa czy choroby psychicznej nie jest w stanie utrzymywać się samodzielnie.
Jednakże z orzecznictwa Sądu Najwyższego w tej kwestii wynika, iż jeżeli dziecko nie przykłada się do studiów, zaczyna studia po raz kolejny, zmienia kierunki, nie potrafi utrzymać się na uczelni, to jest to przesłanka do uchylenia obowiązku alimentacyjnego przez sąd. W takim przypadku będzie konieczne skierowanie wniosku do sądu, ale istotne będzie tu uzasadnienie i dowody na jego poparcie.Zgodnie z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków (tzn. zmiany sytuacji materialnej i majątkowej) można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.
Zobowiązany do płacenia alimentów może wystąpić do sądu o obniżenie wysokości zasądzonych alimentów. Oczywiście musi być taki wniosek uzasadniony w odpowiedni sposób. Przyjmuje się, iż uzasadnione jest obniżenie wysokości orzeczonych alimentów w przypadku:
  • gdy pogorszyła się sytuacja majątkowa zobowiązanego np. z powodu ciężkiej choroby stracił pracę, która była jedynym źródłem dochodu, itp.
  • gdy zmniejszyły się (usprawiedliwione) potrzeby uprawnionego np. dziecko uzyskało źródło dochodu w postaci stypendium socjalnego, które częściowo zaspokaja jego potrzeby,
  • gdy zobowiązanemu do płacenia alimentów przybyła nowa osoba uprawniona względem niego do alimentacji, np. urodziło mu się dziecko lub o alimenty wystąpili rodzice.
Rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami. Rodzice nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że wykonywanie tego obowiązku stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Możliwości zarobkowe zobowiązanego nie mogą być zawsze utożsamiane z wysokością faktycznie osiąganych dochodów. W przypadkach uzasadnionych możliwości zarobkowe obejmują także zarobki, które zobowiązany jest w stanie uzyskać, lecz nie osiąga ich z przyczyn nie zasługujących na usprawiedliwienie (np. ponosi straty z tytułu działalności gospodarczej nadmiernie inwestując pieniądze, albo osoba zobowiązana nie wykonuje wyuczonego i dobrze wynagradzanego zawodu, pracuje w niepełnym wymiarze godzin, bądź też pracuje dorywczo) - podstawa prawna uchwała pełnego składu Izby Cywilnej i Administracyjnej z dnia 16 grudnia 1987 r., sygn. akt III CZP 91/86, OSNICAPUS 1988/4/42.

Z praktki powiem, że kwota 500 zł jest chyba najczęściej orzekaną ostatnio kwotą alimentów miesięcznych płatnych na dziecko. Musi Pan także wziąć pod uwagę sytuację materialną matki oraz Pana dziecka, oraz fakt, iż matka dostarcza także dziecku opieki i wychowania, co także jest wartością samą w sobie. Nie możemy oceniać czy jest możliwość obniżenia kwoty alimentów poniżej 500 zł, gdyż tylko na podstawie zebranych dowodów sąd może orzec w tym zakresie.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
Serwis Prawa


Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-01-30
Autor/źródło: Zespół serwisu inBank.pl
Kategoria: Porady, Porady / inne
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja inBank.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach inBank.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2008 - 2017 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.