Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Urlop na pisanie pracy licencjackiej

Kategoria: Porady, Porady / inne

Jestem studentką III roku studiów w trybie zaocznym. Obecnie pisze pracę licencjacką i przygotowuję się do jej obrony. Jednocześnie pracuję w charakterze pracownika produkcyjnego. Jest to praca w systemie dwu zmianowym. Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony i nie chcę rozwiązywać umowy o pracę z obecnym pracodawcą.
Chciałabym się dowiedzieć, czy od strony prawnej przysługuje mi z tego tytułu urlop (jeżeli tak to w jaki wymiarze i jakiego rodzaju), czy przysługuje mi na czas pisania pracy i obrony zmiana umowy z umowy na czas nieokreślony na umowę na pół etatu. Co byłby dla mnie korzystniejsze w tej sytuacji?

Kwestie urlopów uregulowane są w przepisach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 października 1993 r. (Dz. U. 1993, Nr 103, poz. 472). Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia pracownikowi, który podejmuje naukę w szkole na podstawie skierowania zakładu pracy, przysługują urlop szkoleniowy i zwolnienia z części dnia pracy. Jak wskazuje treść tego przepisu aby skorzystać z przysługującego urlopu konieczne jest skierowanie dokonane przez zakład pracy. Oprócz urlopu w takim przypadku zakład pracy może pokryć część kosztów dojazdu, zakwaterowania pracownika, pokryć koszty podręczników oraz pokryć opłatę za naukę.
W przypadku gdy pracownik nie został skierowany do odbywania nauki (na podstawie art. 5 Rozporządzenia), pracownikowi może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia pomiędzy zakładem pracy i pracownikiem.
Wymiar urlopu szkoleniowego w każdym roku studiów w szkole wyższej, przeznaczonego na udział w obowiązkowych zajęciach oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów, wynosi dla pracownika skierowanego:
  1. na studia wieczorowe - 21 dni roboczych,
  2. na studia zaoczne - 28 dni roboczych.
W ostatnim roku studiów, o których mowa w ust. 5, pracownikowi skierowanemu przysługuje dodatkowo 21 dni roboczych urlopu szkoleniowego na przygotowanie pracy magisterskiej (dyplomowej) oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu magisterskiego (dyplomowego).

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
Serwis Prawa


Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-02-26
Autor/źródło: Zespół serwisu inBank.pl
Kategoria: Porady, Porady / inne
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja inBank.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach inBank.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2008 - 2017 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.