Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Przedłużenie umowy najmu lokalu zawartej na czas określony

Kategoria: Porady, Porady / inne

W zeszłym roku podpisałam umowę o najem lokalu zamiast na czas nieokreślony, do końca lutego. Właściciele mieszkania zgłosili się teraz by podpisać następną, z podwyższonym czynszem. Moje pytanie: Czy jeśli nie ma o tym wzmianki, umowa nie przedłuża się sama automatycznie, jeśli jedna ze stron nie zaawizuje zmian w trakcie trwania umowy?

Umowa zawarta na czas określony trwa do czasu na jaki została zawarta (np. do końca lutego b. roku). Umowa nie przedłuża się sama, o ile w umowie strony tak nie postanowiły (zapis w umowie).
Zgodnie z art. 674 kc (kodeksu cywilnego), jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu najemca używa nadal rzeczy za zgodą wynajmującego, poczytuje się w razie wątpliwości, że najem został przedłużony na czas nie oznaczony.
W tym przypadku jednak trudno mówić o takiej sytuacji. Naszym zdaniem raczej otrzymał Pan od właściciela ofertę zawarcia umowy na określonych warunkach (przedłużenia najmu z nowym czynszem). Zgodnie z art. 66 § 2 kc, jeżeli oferent nie oznaczył terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie została przyjęta niezwłocznie; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia. W tym przypadku Pana milczenie, może oznaczać przyjęcie oferty.
Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna zostać zawarta na piśmie. W razie niedochowania taj formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nie oznaczony (art. 660 kc). Jeżeli zatem oferta dotyczyła wynajęcia lokalu na okres dłuższy niż rok, zawarcie umowy powinno zostać potwierdzone w formie pisemnej, z zastrzeżeniem art. 660 kc.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
Serwis Prawa


Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-04-09
Autor/źródło: Zespół serwisu inBank.pl
Kategoria: Porady, Porady / inne
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja inBank.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach inBank.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2008 - 2017 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.