Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Ustanowienie drogi koniecznej

Chcę zakupić działkę, która w planie zagospodarowania przestrzennego jest oznaczona jako budowlana. Z racji tego, że działka znajduje się w drugiej linii zabudowy, nie mam bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, a właściciele działek sąsiadujących nie godzą się na przeprowadzenie drogi i wpisanie służebności (droga w zasadzie istnieje tyle, że nigdy nie zostało to uregulowane wpisami w księgach wieczystych). I pytanie - czy istnieje możliwość, że procedura ustanowienia drogi koniecznej zgodnie z art. 145 k c, może zakończyć się niepowodzeniem tj. droga konieczna nie zostanie ustanowiona i pozostanę z działką budowlaną bez dostępu do drogi publicznej. Czy jest taka możliwość? I drugie pytanie, z jakimi kosztami trzeba się liczyć, jeśli droga konieczna zostanie ustanowiona za wynagrodzeniem np. cena rynkowa 1 ara?

Analiza treści art. 145 kc (kodeksu cywilnego) w zakresie ustanowienia drogi koniecznej wskazuje, że służebność drogowa, czyli droga konieczna, stanowi szczególny rodzaj służebności polegającej na ustanowieniu drogi prowadzącej do drogi publicznej przez nieruchomość sąsiadującą z drogą publiczną na rzecz nieruchomości, która dostępu do drogi publicznej nie ma. Szczególność tej służebności polega na tym, że właścicielowi nieruchomości, która nie ma dostępu do drogi publicznej przysługuje roszczenie do właścicieli gruntów sąsiednich o ustanowienie za wynagrodzeniem takiej drogi. Z treści art. 145 § 2 kc wynika, że przeprowadzenie drogi koniecznej w razie braku zgodnego jej ustalenia, przeprowadzane jest przez sąd (sąd zarządzi, o ile jest to możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty). W przypadku wnoszenia wniosku o ustalenie służebności drogi koniecznej, warto wskazać nie tylko jedną taką drogę, ale także alternatywne. Sąd będzie badał w takim postępowaniu także najmniejsze obciążenie jakie niesie ze sobą ustanowienie drogi koniecznej na sąsiednich gruntach. Nie jest powiedziane, że droga konieczna musi przebiegać w najkrótszy sposób.Przeprowadzenie drogi koniecznej następuje:

  • z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej;
  • z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić.

W celu ustanowienia drogi koniecznej wnosi się wniosek do sądu rejonowego właściwego ze względu na położenie nieruchomości o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Przeprowadzenie drogi koniecznej następuje zawsze za wynagrodzeniem, nie można od właściciela nieruchomości sąsiadującej z drogą publiczną żądać prawa przejścia przez jego nieruchomość nieodpłatnie.
Nie ma żadnych regulacji w zakresie wysokości wynagrodzenia za ustanowienie drogi koniecznej. Z praktyki spotyka się opłaty roczne na poziomie od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych, opłaty także mogą być wypłacane jako wynagrodzenie płatne kwartalnie, miesięcznie. W przypadku sporu w sadzie, co do wysokości wynagrodzenia za korzystanie z drogi koniecznej, sąd weźmie pod uwagę uciążliwość obciążenia nieruchomości i ewentualnie inne argumenty. Zgodne z orzecznictwem SN (postanowienie Sądu Najwyższego z 8 maja 2000 r. sygn. akt V CKN 43/2000) właścicielowi nieruchomości obciążonej przysługuje wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogi koniecznej, chociażby nie ponosił z tego tytułu żadnej szkody. Jeśli jednak szkodę taką poniósł, to jest obowiązany wykazać jej wysokość (art. 6 k.c.).

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-07-19
Autor/źródło: Zespół serwisu inBank.pl
Kategoria: Porady, Porady / inne
Słowa kluczowe: darowizna na cele kultu religijnego
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja inBank.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach inBank.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2008 - 2017 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.