Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym

Kategoria: Porady, Porady / egzekucja
Słowa kluczowe: rozwiązanie biznesowe

Słyszałem, że środki na rachunku bankowym są do pewnej wysokości wolne od zajęcia komorniczego. Czy to prawda? Do jakiej kwoty w takim razie moje pieniądze nie mogą być zajęte przez komornika?

Zgodnie z art. 54 Prawa bankowego, środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Przedmiotowe środki pieniężne zgromadzone na tych rachunkach prowadzone dla kilku osób fizycznych są wolne od zajęcia do tej samej wysokości, niezależnie od liczby współposiadaczy takiego rachunku.
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z dnia 18 czerwca 2009 roku, w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2009 roku, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2009 r. wyniosło 3.190,67 zł, zatem wolne od zajęcia są środki pieniężne do wysokości 9.572,01 złotych.
 
Jarosław Olejarz
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2009-07-21
Autor/źródło: Zespół serwisu inBank.pl
Kategoria: Porady, Porady / egzekucja
Słowa kluczowe: rozwiązanie biznesowe
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja inBank.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach inBank.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2008 - 2017 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.