Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Wysłałem do firmy, w której zalegamy z płatnościami pismo z prośbą o rozłożenia długu na raty. Firma nie odpowiedziała na to pismo wcale tylko teraz otrzymałem z sądu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Czy można teraz złożyć sprzeciw od tego i prosić sąd żeby ten dług który wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych rozłożył na raty? Zależałoby mi aby rozłożyć spłatę na 3 miesiące, kiedy będę w stanie spłacić ten dług. Proszę powiedzieć jakie są tego konsekwencję i czy można to zrobić? Co wiąże się z wniesieniem takiego sprzeciwu czy są dodatkowe koszty i w jakiej wysokości.

Zgodnie z art. 502 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), sąd wydając nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu. Wniesienie sprzeciwu przez pozwanego stanowi środek zaskarżenia, gdyż sąd wydając nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie przeprowadza rozprawy, lecz opiera się na dołączonych do pozwu dowodach pisemnych. Po wydaniu nakazu zapłaty pozwanemu doręcza się nakaz zapłaty wraz z pozwem i pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu oraz o skutkach niezaskarżenia nakazu. Pismo zawierające sprzeciw pozwany wnosi do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego - do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany wskazuje, czy zaskarża nakaz w całości czy w części, przedstawiając zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie. W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę.

 


Reasumując, jeżeli wniesiony zostanie przez Pana skutecznie sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, to sąd prześle powodowi odpis wniesionego sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę. Sąd przeprowadzi postępowanie, na którym może Pan m. in. wnosić o zawarcie ugody z powodem, która polegać będzie na spłacie zobowiązania w określonych ratach. Jednakże o tym czy spłata ta będzie rozłożona na raty nie decyduje sąd ale powód, który musi się na to zgodzić. Od wydanego wyroku każda ze stron będzie mogła wnieść apelację do sądu II instancji, a dopiero po uprawomocnieniu się wyroku (wydanego w I lub II instancji), jeżeli zostanie zasądzone na rzecz powoda roszczenie będzie Pan musiał dokonać natychmiastowej spłaty zobowiązania, albo wierzyciel będzie mógł wnieść wniosek o egzekucje do komornika. Przy obecnym obiegu dokumentów, oraz przy wniesieniu sprzeciwu – wystąpienia o uzasadnienie itp. okres jaki upłynie do uprawomocnienia się orzeczenia wyniesie co najmniej 3 miesiące. Tym samym jeżeli wierzyciel (powód) nie wyrazi zgody na rozłożenie spłaty długu na raty, będzie miał Pan czas na jego spłatę, o którym Pan pisze (3 miesiące).

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

 

 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2014-01-27
Autor/źródło: Zespół serwisu inBank.pl
Kategoria: Porady, Porady / wnidykacja
Słowa kluczowe: windykacja, nakaz zapłaty, sprzeciw od nakazu, rozłożenie na raty, dług, dłużnik, pozwany, powód, sprawa sądowa, wyrok, egezekucja
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja inBank.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach inBank.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze Napisz swój komentarz

Roual: Może warto również zaczerpnąć wiedzy tutaj, jeśli przeniesiono Twoją sprawę do sądu rejonowego: forum-oddluzanie.pl/forum/Temat/nakaz-zaplaty-przeniesienie-sprawy-do-innego-sadu/ Jakie są Pańskie opinie, co zrobić po przeniesieniu sprawy do sądu rejonowego?
2017-01-26 09:17:04
® 2008 - 2017 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.